Он гарсаар хөдөлмөр аюулгүй байдлыг хангаагүйгээс 7 осол гарч, 17 хүн өртжээ

2020-04-02 9 0

2020 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар аж ахуйн нэгж байгууллага болон  иргэний явуулж буй үйлдвэрлэл үйлчилгээ нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартын шаардлага хангаагүйн улмаас үйлдвэрлэлийн осол гарсан талаархи 7 мэдээлэл НМХГ-ын шуурхай албаны 70128012 утсанд ирсэн бөгөөд уг ослуудад 17 хүн өртжээ. Үүнээс барилгын салбарт 4 осол гарч 10 хүн өртсөнөөс 1  хүн нас барсан, 9 хүн гэмтсэн,  хөнгөн, хүнсний салбарт 1 хурц хордлого гарч 5 хүн өртсөн, бусад салбарт 2 осол гарч  2 хүн өртсөнөөс 1 хүн нас барсан, 1 хүн гэмтсэн байна. Үүний 85,7 хувь нь  хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой, 1 буюу 14,3 хувь нь  хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн асуудалтай холбоотой мэдээлэл байна.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль, дүрэм, журам, стандартыг хангаагүйн улмаас сүүлийн 3 жилд нийт 84 ослын газарт шуурхай дуудлагаар ажилласаны 34 буюу 40,7 хувь нь барилгын, 1 буюу 1,2 хувь нь эрчим хүчний, 11 буюу 13,0 хувь нь уул уурхайн, 10 буюу 11,9 хувь нь хөнгөн хүнсний, 2 буюу 2,4 хувь нь зам тээврийн, буюу 1,2 хувь нь худалдаа үйлчилгээний,  9  буюу 10,7 хувь нь бусад салбаруудад гарсан байна.

Үйлдвэрлэлийн ослын шалтгааныг судлахад унах, бүдрэх, хальтрах шалтгаанаар буюу цахилгаан шатны нүх, галын гадна шатны нүхээр унасан, дүүжин өргүүрээс унасан, ажлын талбай буюу дээвэр доош цөмөрч унасан осол 4 буюу 57 хувийг, хортой бодисын нөлөөнд өртөх шалтгаанаар буюу хязгаарлагдмал орчинд хамгаалах хэрэгсэлгүй ажилласны улмаас химийн бодисын нөлөөнд өртөж хордсон 1 буюу 14,3 хувийг, эд зүйлд хавчуулагдах шалтгаанаар буюу тоног төхөөрөмжийг унтраалгүйгүйгээр засвар хийх явцдаа гараа гэмтээсэн осол 1 буюу 14,3 хувийг, цахилгаан гүйдэлд цохиулах шалтгаанаар буюу өндөр хүчдэлийн шугамтай хэт ойрхон, хязгаарлалтын шугамыг зөрчиж  ажиллах үедээ цахилгаан гүйдэлд цохиулсан осол 1 буюу 14,3 хувийг эзэлж байна.

Осол гарахад нөлөөлсөн хүчин зүйлийг судлахад:

  1. Удирдлагын тогтолцооноос хамаарсан осол 28,5 хувьтай байна. Тухайлбал, осол гаргасан барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч компани нь хамтын хамгаалах хэрэгслийг хангалтгүй хийсэн буюу цахилгаан шат суурилагдах нүхний түр хаалтыг стандартын шаардлагад нийцүүлэн хийгээгүй, анхааруулах дохио санамж тэмдэг тавиагүйн улмаас туслан гүйцэтгэгч компаний ажилтан осолд өртсөн,  өлөн боловсруулах үйлдвэрийн удирдлагууд хязгаарлагдмал орчинд буюу 3 метр өндөр чаналгын тогоонд цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийхээр орсон ажилчдад ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл олгоогүй, аюулгүй ажиллагааны сургалтыг зохион байгуулаагүй байна.
  2. Техник, технологоос хамаарсан осол 43 хувийг хамарч байна. Тухайлбал,  металл хийц бүхий хучилт дээр бетон цутгалтын ажил хийж байх үед хучилтын гол хэсгээр нэлэнхүйдээ цөмөрч барилгын туслан гүйцэтгэгч компаний 4 ажилтан гэмтсэн осол нь металл хийцийн чанар, зургийн тооцоолол зэрэг хүчин зүйлээс хамаарсан осол байна.  Мөн хувь иргэд барилга барихдаа барилгын бригад хөлсөлдөг, барилгын явцад техникийн хяналтыг хийдэггүй зэрэг зөрчлийн улмаас  консол нь унаж, дүүжин өргүүр дээр ажиллаж байсан бригадын 4 ажилтныг гэмтээсэн осол гарсан.
  3. Хувь хүний хүчин зүйлээс хамаарсан осол 28,5 хувьтай байна. Ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ ажил олгогчоос өгсөн хувийн хамгаалах хэрэгслийг хэрэглээгүйн улмаас өндрөөс унах, тоног төхөөрөмжийг цахилгаан эх үүсгэврээс салгаж унтраалгүйгээр засвар үйлчилгээ хийсний улмаас бэртэж гэмтсэн тохиолдол хамаарч байна.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын хэлтсийн улсын байцаагчид болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2020 оны 1 дүгээр улиралд НМХГ-ын veb-сайтад 24 , хэлтсийн page хуудсаар 24 удаа зөвлөмж сэрэмжлүүлэг бэлтгэн байршуулж, олон нийтэд сурталчлан,  эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 10 төрлийн мэдэгдэл, зөвлөмжийг боловсруулан гаргаж 1354 аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүргүүлсэн.

Шуурхай мэдээллийн дагуу НМХГ-ын ХНХХХ-ийн хөдөлмөрийн болон хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагчид хяналт шалгалт хийж,  нийт 28 зөрчил илрүүлэн,  2 аж ахуйн нэгж байгууллагад 4500,0 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ ногдуулж, 30528,0 төгрөгийн нөхөн төлбөрийг олгуулж, 2 хуулийн этгээдэд хамаарах хэргийг Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу шийдвэрлэж, илэрсэн зөрчлүүдийг арилгуулахаар улсын /ахлах/  байцаагчийн 8 заалттай 2 албан даалгавар хүргүүлэн,  биелэлтэнд гүйцэтгэлийн хяналт тавьж ажиллаж байна.

Үйлдвэрлэлийн осол гаргасан 5 аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэнд холбогдох хэрэг харьяалагдах дүүргийн Цагдаагийн байгууллагуудад эрүүгийн хэрэг үүсгэгдэн шалгагдаж байна.

Шуурхай дуудлагаар ажилласан ослын мэдээлэл-2020 оны 1 дүгээр улирал

 
Осол гарсан газар, захиалагч, гүйцэтгэгчийн нэр,байршил, Осол гарсан огноо Осол гарсан шалтгаан, зөрчигдсөн хууль тогтоомж Хохирол
1 Барилга СБД, 3-р хороо Захиалагч: “Шинэ хонгор интернейшнл” ХХК Гүйцэтгэгч: “Жэй Ти Эс” ХХК Туслан гүйцэтгэгч: Топфасад ХХК Санто тауэр 2020.01.10 -Ажлаа дуусгаад багаж хэрэгсэл зөөх үедээ барилгын 3 давхарын хонгилын хаалганы нүхээр унаж гэмтсэн. – Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч компани нь хамтын хамгаалах хэрэгслийг хангалтгүй хийсэн буюу цахилгаан шат суурилагдах нүхний түр хаалтыг стандартын шаардлагад нийцүүлэн хийгээгүй, анхааруулах дохио санамж тэмдэг тавиагүй – БНбД 12-03-04-ийн 4.11 зөрчигдсөн. 1 хүн гэмтсэн.
2   Хүнсний үйлдвэр СХД-ийн 32 дугаар хороо, “Мөнхбаясах кейсинг”ХХК-ийн өлөнгийн үйлдвэр   2020.01. 13 – Өлөнгийн өнгөр чанадаг 3 метрийн өндөртэй хоосон тогоонд орж цэвэрлэгээ хийх гэж байгаад Монгол 1, Хятад 2 ажилтан хордож ухаан алдсан байсныг 14 цаг 10 минутад ажилчид мэдээд, хордсон ажилчдад туслахаар 3 ажилтан ороод мөн хордсон. Нийт 5 хүн хордсон.  – Ажилчдад ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл олгоогүй, хязгаарлагдмал орчны аюулгүй ажиллагааны сургалтыг зохион байгуулаагүй. -Ажил олгогч нь ХАБЭА-н тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлээгүй. 5 хүн хордсон.
3 Бусад СБД-ийн 6-р хороо, Түрээслүүлэгч: “Эх булаг” ХХК, Түрээслэгч: иргэн Ц.Мөнхэрдэнэ  “Бондоолой” цайны газар 2020.01.15 – Гурил элддэг машиныг ажиллаж байх үед чигжээсийг салгах зорилгоор машиныг унтраалгүйгээр үйлдэл хийсний улмаас баруун гарынхаа 4 хурууг гэмтээсэн байна. – ХАБЭА-н тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.1, 18.2.5 дахь заалтыг зөрчсөн. 1 хүн гэмтсэн
4 Барилга ХУД-ийн 11-р хороо, 9 айлын хувийн орон сууц Захиалагч: иргэн Б.Энхбат, Х.Батжаргал нар Гүйцэтгэгч:Иргэн Ө.Шаравнямбуугийн бригад 2020.01.24 – Дүүжин өргүүрийн эсрэг ачаа холбирч 1 консол нь барилгын дээврээс унаж сагсанд байсан 3 ажилтан сагснаас унасан. Үлдсэн консол нь онхолдож 1 ажилтны  хөлийг дарсан. – “Барилгын өргүүрийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ажиллах дүрэм”-ийн 2.8.1, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн  28 дугаар зүйлийн  28.1.4, 18.2.7 зөрчигдсөн. 4 хүн гэмтсэн
5 Барилга ХУД, 11-р хороо Захиалагч: “Жинхэнэ уянга” ХХК, Гүйцэтгэгч:“Миний Сайншанд”ХХК 15 давхар үйлчилгээтэй орон сууцны  хотхон 2020.02.29 -Галын эвхэгддэг гадна шат суурилагдах 55*70*70 хэмжээтэй хайрцагны заслын ажил хийж байхдаа шатны нүхээр 9 давхраас 8 давхар хүртэл, мөн цааш алхам хийж  8 давхарын тагтны хэсгээс дахин доош 6 давхар хүртэл унасан. – Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн  18 дугаар зүйлийн  18.2.6 зөрчигдсөн. 1 хүн нас барсан.
6 Бусад: СХД, 21-р хороо, Шандын 1-1 тоотод байрлах иргэн н.Жамбалдоржын хашаанд байрлах нүүрсний цэг 2020. 03.18 -Норд маркын ачааны машины жолооч нь  10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын доор нунтаг нүүрс ачих ажлыг гүйцэтгэж байхад цахилгааны хүчдэлд цохиулсан. -“Эрчим хүчний тухай” хуулийн  30 дугаар зүйлийн 30.1.3. дахь /техникийн ашиглалтын болон аюулгүй ажиллагааны дүрмийг мөрдөх;/, 30.1.8 дахь /өөрийн эзэмшлийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдал, засвар үйлчилгээ, баталгаажуулалтыг бүрэн хариуцах./ заалтыг,”Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм”-ийн 3.13 дахь заалтыг тус тус зөрчигдсөн. 1 хүн нас барсан.
7 Барилга БЗД, 8-р хороо Захиалагч: Дотоод Хэргийн Их Сургууль, Гүйцэтгэгч: “Билгүүн Монголконстракшн” ХХК Спорт цогцолбор, номын сангийн зоорьтой 7 давхар барилга 2020.03.21 -Барилгын 7 дугаар давхарт байрлах спорт заалны металл хийц бүхий хучилт дээр бетон цутгалтын ажил хийж байх үед хучилтын гол хэсгээр нэлэнхүйдээ цөмөрч эвдэрч гэмтсэн. Техник технологийн хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хамаарсан осол болно. 4 хүн гэмтсэн.
Нийт 7 ослын газар ажилласан. 17 хүн өртсөнөөс 2 хүн нас барж, 10 хүн гэмтэж, 5 хүн хордсон.

Холбоотой мэдээ

СХТТШ-ЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

БНСУ-аас 2024 онд Монгол ажилтан сонгон шалгаруулж авах цахим бүртгэлийн үйл ажиллагааг 2024 оны 02

2024-02-29

Иргэн та 1800-0724 дугаарт хандаж зөвлөгөө аваарай

Иргэн та Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын дуудлагын нэгдсэн төв 1800-0724 утсанд хандаж өөрт т

2024-02-29

Метроны үнэ 1000 төгрөг байх тооцоо гарчээ

Улаанбаатар хотод их багтаамжийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл буюу метрог байгуулах төслийн зөвлөх үйлч

2024-02-29